Mir si vir den Jamboree komplett voll a mir kenne kee méi weider unhuelen. Méi dozou an dem FAQ.